Urlop ojcowski – ile płatny?

29 października 2017

W momencie przebywania na urlopie ojcowskim, pracownik nabywa prawa do zasiłku macierzyńskiego. Otrzyma więc równowartość ekwiwalentu za pracę, którą wykonałby przebywając wówczas w pracy.

Jaki procent wynagrodzenia otrzyma ojciec przebywając na urlopie?

Podstawą do naliczenia zasiłku jest średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku. W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż rok, wymiar zasiłku naliczany jest z pełnych kalendarzowych miesięcy ubezpieczenia.

Urlop ojcowski trwający dwa tygodnie to czas, w którym rodzina przystosowuje się do nowej sytuacji. Warto wykorzystać ten urlop, aby i ojciec mógł nawiązać silną więź z dzieckiem. Z pewnością zachęcającym aspektem jest fakt, iż wynagrodzenie nie jest wówczas w żaden sposób pomniejszane i wspólnie spędzony czas nie będzie się wiązał z obniżeniem standardu życia rodziny.

Zobacz Również

Komentarze