Umowa o dzieło na urlopie macierzyńskim

11 listopada 2017

Czasem zdarza się, że kobieta z różnych przyczyn nie chce wykorzystywać w całości urlopu macierzyńskiego. Może powrócić do pracy do swojego dotychczasowego pracodawcy, lub podjąć zatrudnienie u innego, jednak wówczas należy liczyć się ze zmianą w kwocie wypłacanego zasiłku.

Umowa o dzieło a składki ZUS

Zasiłek dla mamy może ulec zmianie pod wpływem uzyskanych dochodów. Warto również pamiętać, o składkach na ubezpieczenie – pracodawca ma obowiązek je uiszczać, jednak pracownica otrzymująca zasiłek ma je również opłacane przez ZUS. Nie musi rezygnować z żadnej z nich. Praca również musi być wykonywana w wymiarze, który nie wyklucza sprawowania opieki nad dzieckiem.

Często podjęcie pracy przez rodzica przebywającego na urlopie macierzyńskim jest jedynym wyjściem w danej sytuacji. Prawo w tym przypadku zdecydowanie stoi po stronie pracownika. Kodeks pracy przewiduje również specjalne traktowanie dla osób jednocześnie pracujących i przebywających na urlopie macierzyńskim.

Zobacz Również

Komentarze