Dodatkowa praca na urlopie ojcowskim

11 listopada 2017r

Przepisy kodeksu pracy nie zabraniają podejmowania pracy na urlopie ojcowskim, ale trzeba pamiętać o tym, iż podstawowym celem wspomnianego urlopu jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Podjęta praca zarobkowa nie powinna z nią kolidować – dobro dziecka jest zawsze na pierwszym miejscu, ale oczywiście ni...

Umowa o dzieło na urlopie macierzyńskim

11 listopada 2017r

Czasem zdarza się, że kobieta z różnych przyczyn nie chce wykorzystywać w całości urlopu macierzyńskiego. Może powrócić do pracy do swojego dotychczasowego pracodawcy, lub podjąć zatrudnienie u innego, jednak wówczas należy liczyć się ze zmianą w kwocie wypłacanego zasiłku. 71

Ile trwa urlop macierzyński?

11 listopada 2017r

Urlop macierzyński to czas dla mamy na regenerację po trudach ciąży i porodu. Mogą z niego skorzystać nie tylko panie zatrudnione na umowę o pracę, ale również prowadzące działalność gospodarczą oraz zatrudnione w innej formie. 69

Do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski?

11 listopada 2017r

Urlop ojcowski przysługuje tacie w wymiarze 2 tygodni. Może z niego skorzystać ojciec biologiczny, jak i taki, który przysposabia dziecko. Jedynym warunkiem do skorzystania z niego jest zatrudnienie na etacie. 67

Urlop tacierzyński bez ślubu

04 listopada 2017r

Niemal co czwarte dziecko w Polsce, rodzi się w rodzinie, gdzie rodzice żyją bez ślubu. Jeśli w grę wchodzą urlopy, wiąże się to z pewnymi komplikacjami, jednak jak wiadomo, wszystko da się załatwić po odwiedzeniu odpowiedniej ilości urzędów. 53

Dorabianie na urlopie macierzyńskim

29 października 2017r

Wiele z pań przebywających na urlopie macierzyńskim zastanawia się, w jaki sposób zwiększyć swoje dochody nie tracąc przy tym prawa do zasiłku. Jak się okazuje, sprawa jest dość skomplikowana i złożona. Możliwość dorabiania jest zależna od tego, w jakim wymiarze pracy zatrudniona jest osoba przebywająca na urlopie...

Urlop ojcowski – ile płatny?

29 października 2017r

W momencie przebywania na urlopie ojcowskim, pracownik nabywa prawa do zasiłku macierzyńskiego. Otrzyma więc równowartość ekwiwalentu za pracę, którą wykonałby przebywając wówczas w pracy. 31