Wpisy z kategorii: Wychowawczy

Ile można dorobić na urlopie wychowawczym

04 listopada 2017r

Urlop wychowawczy z założenia przysługuje mamom, które chcą sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Można w trakcie jego trwania kształcić się lub uzyskiwać dodatkowe dochody, jeśli nie wykluczają one sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 50

Ciąża na urlopie wychowawczym

04 listopada 2017r

Wiele pań zachodzących w kolejną ciążę w trakcie trwania urlopu wychowawczego, zastanawia się jak najkorzystniej rozwiązać tą kwestię zwłaszcza, jeśli chodzi o finanse. 47

Urlop wychowawczy

24 października 2017r

Z urlopu wychowawczego ma prawo skorzystać pracownik zatrudniony na umowę o pracę przez okres co najmniej sześciu miesięcy (wlicza się w to również pracę u poprzednich pracodawców). Prawa do niego nie mają osoby zatrudnione na umowę o dzieło, zlecenie lub prowadzące własną działalność gospodarczą. 16...

Kalkulator urlopu wychowawczego

23 października 2017r

Ilość dni urlopu wychowawczego, jaka przysługuje pracownikom poszczególnych szczebli, głównie zależy od części etatu, na jaki są zatrudnieni. Jego ewentualne przedłużenie wiąże się bezpośrednio ze stażem pracy. 11