Wpisy z kategorii: Ojcowski

Urlop ojcowski żołnierza zawodowego

11 listopada 2017r

Na mocy ustawy obowiązującej od 5 grudnia 2013 r., zawodowi żołnierze uzyskali prawo do urlopu ojcowskiego – jako ostatnia grupa mundurowych, która wcześniej nie miała możliwości korzystania z dodatkowych dni wolnych. 79

Urlop ojcowski a bliźniaki

11 listopada 2017r

Urlop ojcowski to przywilej pracowników, którzy w trakcie stosunku pracy zostali ojcami. Pod pewnymi warunkami ze świadczenia tego skorzystać mogą również przedsiębiorcy. Wymiar omawianego urlopu wynosi 14 dni – jak przedstawia się ta kwestia, gdy mężczyzna zostanie ojcem bliźniaków? 76

Urlop ojcowski nauczyciela

11 listopada 2017r

Kwestie związane z funkcjonowaniem zawodu nauczyciela reguluje Karta Nauczyciela. Jeżeli jednak pewne aspekty nie są w niej uwzględnione, wówczas zastosowanie znajduje kodeks pracy. Jak w tym kontekście przedstawia się kwestia urlopu ojcowskiego? 73

Urlop ojcowski

26 października 2017r

Urlop ojcowski przysługuje tacie w wymiarze dwóch tygodni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Może z niego skorzystać biologiczny ojciec, jak również ten przysposabiający dziecko. 24