Urlop ojcowski żołnierza zawodowego

11 listopada 2017

Na mocy ustawy obowiązującej od 5 grudnia 2013 r., zawodowi żołnierze uzyskali prawo do urlopu ojcowskiego – jako ostatnia grupa mundurowych, która wcześniej nie miała możliwości korzystania z dodatkowych dni wolnych.

Urlop ojcowski przysługuje zawodowemu żołnierzowi na tych samych zasadach, co pracownikom. A zatem zastosowanie znajdują tutaj regulacje kodeksu pracy – urlop tacierzyński trwa 14 dni kalendarzowych, jest niezależny od urlopu macierzyńskiego oraz trzeba go wykorzystać zanim dziecko ukończy 12 miesiąc życia. Zaznaczyć przy tym należy, że jest to przywilej, a nie obowiązek, a zatem mężczyzna sam decyduje czy na taki urlop chce pójść.

W przypadku żołnierzy zawodowych istnieje ponadto opcja w postaci uzyskania tzw. uzupełniającego czasu wolnego na objęcie osobistą opieką najbliższego członka rodziny – a więc również i dziecka. Tutaj potrzebna jest jednak zgoda bezpośredniego przełożonego. Roczny wymiar uzupełniającego czasu wolnego wynosi maksymalnie 50 dni roboczych. W tym czasie zawodowy żołnierz jest zwolniony z zajęć służbowych. Warto przy tej sposobności nadmienić, iż przywilej ten dotyczy wszystkich mundurowych.

Zobacz Również

Komentarze