Urlop ojcowski nauczyciela

11 listopada 2017

Kwestie związane z funkcjonowaniem zawodu nauczyciela reguluje Karta Nauczyciela. Jeżeli jednak pewne aspekty nie są w niej uwzględnione, wówczas zastosowanie znajduje kodeks pracy. Jak w tym kontekście przedstawia się kwestia urlopu ojcowskiego?

Generalnie rzecz biorąc, nauczycielowi przysługuje urlop ojcowski na ogólnie obowiązujących zasadach – a zatem w wymiarze 14 dni kalendarzowych do wykorzystania przed ukończeniem przez dziecko 12 miesiąca życia. Warto jednak przy tej sposobności pamiętać o specyfice omawianego tutaj zawodu, która w główne mierze wynika z takiej, a nie innej organizacji roku szkolnego. Wiąże się to m. in. z tym, że jeśli nauczyciel wykorzysta urlop macierzyński w wakacje, to dyrektor szkoły jest zobligowany do tego, by w ciągu roku szkolnego udzielić mu wolnego w tym samym wymiarze – 2 tygodni w tym przypadku.

Z czego wynikają takie regulacje? Otóż w 2013 r. zostały wprowadzone zmiany do kodeksu pracy oraz niektórych ustaw, co z kolei przełożyło na zmodyfikowanie art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela. Znalazł się w nim zapis mówiący tym, że w sytuacji niewykorzystania urlopu wypoczynkowego (w całości bądź w części) w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy spowodowanej urlopem ojcowskim albo rodzicielskim nauczycielowi należy się wypoczynek w ciągu roku szkolnego w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. dyrektor szkoły ma obowiązek wyrazić zgodę na taki urlop.

Zobacz Również

Komentarze