Ile można dorobić na urlopie wychowawczym

4 listopada 2017

Urlop wychowawczy z założenia przysługuje mamom, które chcą sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Można w trakcie jego trwania kształcić się lub uzyskiwać dodatkowe dochody, jeśli nie wykluczają one sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Praca na płatnym urlopie wychowawczym

Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym nie może podjąć zatrudnienia w wymiarze wyższym niż 4 godziny dziennie, nawet, jeśli to zatrudnienie u obecnego pracodawcy. Jeśli chodzi o zasiłek z pomocy społecznej – przysługuje on osobom, będącym w szczególnej sytuacji życiowej i w tym przypadku obowiązuje kryterium dochodowe. Dla osoby samotnie gospodarującej wynosi ono 477 złotych, dla osoby w rodzinie – 350 zł.

Każda osoba pobierająca świadczenia z pomocy społecznej winna pamiętać, że ma obowiązek informowania o każdej zmianie sytuacji życiowej. Jeśli tego nie uczyni, a np. dochody, jakie uzyskała okażą się zbyt wysokie, aby otrzymywać zasiłek, istnieje zagrożenie, że będzie musiała zwrócić część równowartość zasiłku.

Zobacz Również

Komentarze