Ciąża na urlopie wychowawczym

4 listopada 2017

Wiele pań zachodzących w kolejną ciążę w trakcie trwania urlopu wychowawczego, zastanawia się jak najkorzystniej rozwiązać tą kwestię zwłaszcza, jeśli chodzi o finanse. Większość ekspertów radzi przerwanie urlopu wychowawczego i przejście na zwolnienie lekarskie, ze względu na przysługujący wówczas zasiłek oraz pozostawienie części urlopu wychowawczego, do wykorzystania w późniejszym terminie.

Ciąża na urlopie wychowawczym i przejście na zwolnienie chorobowe

Pierwszą rzeczą, o jaką należy zadbać dostarczając zwolnienie lekarskie do pracodawcy – na zwolnieniu musi być napisana literka B. To istotna informacja dla ZUS – u, który będzie wówczas płatnikiem składek oraz zasiłku dla przyszłej mamy. Należy pamiętać, aby zwolnienie pracodawcy dostarczyć nie później niż 7 dni od jego wystawienia. Przydatnym dokumentem może się również okazać zaświadczenie od ginekologa o wysokości ciąży. Należy również powiadomić pracodawcę o przerwaniu urlopu wychowawczego – składamy w kadrach stosowny wniosek o powrocie do pracy.

Ciąża na urlopie wychowawczym a koniec umowy

Jeśli umowa kończy się przed datą porodu, zostanie przedłużona właśnie do tego momentu. Następnie mama będzie miała prawo do urlopu macierzyńskiego, za który płatnikiem jest ZUS.

Ciąża na urlopie wychowawczym a likwidacja zakładu pracy

W przypadku upadłości bądź likwidacji zakładu pracy, ZUS wypłaca zasiłki pracownicom do końca trwania urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.

Kobieta w okresie ciąży oraz urlopu rodzicielskiego czy macierzyńskiego jest chroniona prawnie, w związku z czym zawsze warto zrezygnować z urlopu wychowawczego na rzecz dwóch wyżej wymienionych.

Zobacz Również

Komentarze