Ciąża na urlopie macierzyńskim

4 listopada 2017

Kobieta zachodząca w ciążę rok po roku, ma trzy opcje do wykorzystania. Pierwsza z nich zakłada przeczekanie do końca zadeklarowanego urlopu, po jego zakończeniu powrót do pracy i pójście na zwolnienie na niedługo przed porodem. Druga opcja to złożenie wniosku o przerwanie urlopu rodzicielskiego (na 21 dni przed jego zakończeniem), następnie w dniu powrotu do pracy przedstawienie zwolnienia lekarskiego. Trzecia możliwość to przeczekanie do końca urlopu rodzicielskiego, następnie w dniu powrotu do pracy przedstawienie zwolnienia lekarskiego związanego z ciążą.

Ciąża na urlopie macierzyńskim bez umowy

W tym przypadku warto zaczekać do końca urlopu rodzicielskiego , o ile taki również zadeklarowałyśmy, następnie na minimum 33 dni zatrudnić się na umowę i następnie wystąpić do GOPS o zasiłek.

Ciąża na urlopie macierzyńskim a działalność gospodarcza

Aby uzyskać zasiłki, należy wówczas opłacić znów dobrowolną składkę chorobową. Wówczas na nowo zaczną przysługiwać nam wszystkie świadczenia.

Dzieci rok po roku to ogromne wyzwanie dla całej rodziny, również jeśli chodzi o finanse. Warto dokonać na spokojnie kalkulacji, która opcja z wyżej wymienionych, zapewni powiększającej się rodzinie jak najwyższe dochody.

Zobacz Również

Komentarze