Urlop wychowawczy

24 października 2017

Z urlopu wychowawczego ma prawo skorzystać pracownik zatrudniony na umowę o pracę przez okres co najmniej sześciu miesięcy (wlicza się w to również pracę u poprzednich pracodawców). Prawa do niego nie mają osoby zatrudnione na umowę o dzieło, zlecenie lub prowadzące własną działalność gospodarczą.

Kalkulator urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy trwa 36 miesięcy. Aby dokonać obliczeń co do dat rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego, wpisujemy do specjalnie przeznaczonego do tego celu kalkulatora planowaną datę rozpoczęcia, wymiar zatrudnienia oraz w ilu częściach planujemy z niego skorzystać (pamiętajmy, że od 2016 roku urlop wychowawczy można wykorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 6 lat). Wówczas wyliczymy datę jego zakończenia oraz okres trwania.

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

W trakcie trwania urlopu wychowawczego, pracownik pozostaje zatrudniony u obecnego pracodawcy, więc bezpośrednio po zakończeniu urlopu wychowawczego, może skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

Płatny urlop wychowawczy

W trakcie urlopu wychowawczego, pracownik może otrzymywać zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem w wysokości 400 złotych, w przypadku urodzenia 1 dziecka. Dodatek ten jest wypłacany maksymalnie przez 24 miesiące. Jeśli mamy do czynienia z bliźniętami, dodatek jest wypłacany przez okres 36 miesięcy, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 72 miesiące.

Urlop wychowawczy a praca

W trakcie trwania urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową, o ile nie wyklucza ona możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Urlop wychowawczy a emerytura

Urlop wychowawczy zwiększa emeryturę dla mam, ponieważ w jego trakcie ZUS odprowadza w dalszym ciągu składki.

Urlop wychowawczy a staż pracy

Urlop wychowawczy jest objęty ubezpieczeniem emerytalno – rentowym, w związku z czym wlicza się do stażu pracy.

Wniosek o urlop wychowawczy

Wniosek o taki urlop składamy u pracodawcy nie później niż 21 dni przed datą jego rozpoczęcia. Gotowe wnioski można znaleźć na wielu serwisach w internecie. Wystarczy je wypełnić i wydrukować.

Ciąża a urlop wychowawczy

W trakcie trwania urlopu wychowawczego można skorzystać ze zwolnienia lekarskiego oraz po jego zakończeniu rozpocząć urlop macierzyński przysługujący na kolejne dziecko.

Przedszkole a urlop wychowawczy

Zdaniem ZUS-u, posłanie dziecka do przedszkola jest jednoznaczne z przerwaniem osobistej opieki nad nim, w związku z czym uznaje się to za moment zakończenia urlopu wychowawczego.

 

 

Zobacz Również

Komentarze