Urlop rodzicielski

26 października 2017

Ten rodzaj urlopu wiąże się bezpośrednio z narodzinami dziecka. Wynosi 32 tygodnie i zwykle stanowi przedłużenie urlopu macierzyńskiego.

Podstawa prawna urlopu rodzicielskiego

Podstawę prawną do udzielenia urlopu rodzicielskiego, stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).

Wniosek o urlop rodzicielski

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy złożyć nie później niż 21 dni po porodzie. Wzory wniosku dostępne są na stronach internetowych. Należy go odpowiednio wypełnić oraz złożyć u pracodawcy nie później niż w wyżej wymienionym terminie.

Kalkulator urlopu rodzicielskiego

W poszczególne pola wpisujemy: datę urodzenia dziecka, ilość dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Wówczas uda nam się wyliczyć długość trwania urlopu rodzicielskiego.

Urlop rodzicielski a praca

W trakcie trwania urlopu rodzicielskiego można wykonywać pracę maksymalnie na pół etatu.

Urlop rodzicielski w świadectwie pracy

W świadectwie pracy, pracodawca powinien uwzględnić wymiar wykorzystanego przez rodzica urlopu. Podaje również podstawę prawną do jego udzielenia.

Urlop rodzicielski a wychowawczy

Urlop rodzicielski nie jest tożsamy z wychowawczym. Wychowawczy należy się pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przez co najmniej 6 miesięcy. Ponad to można go wykorzystać w 5 częściach, do ukończenia przez dziecko 6 lat. W trakcie jego trwania ZUS ani pracodawca nie wypłacają żadnych świadczeń, zaś w trakcie rodzicielskiego płatnikiem jest ZUS.

Urlop rodzicielski a działalność gospodarcza

Rodzice prowadzący własne działalności gospodarcze, mogą dzielić się opieką nad dzieckiem.

Urlop rodzicielski a praca

W trakcie urlopu rodzicielskiego możliwe jest podjęcie pracy u tego samego lub innego pracodawcy, o ile nie wyklucza to osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Można wówczas pracować na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Urlop rodzicielski a zwolnienie lekarskie

Nie ma możliwości przerwania urlopu rodzicielskiego na rzecz zwolnienia lekarskiego. Jeśli pracownica np. wymaga hospitalizacji, część urlopu przechodzi na ojca dziecka i to on otrzymuje za nią wynagrodzenie.

Ile trwa urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie.

Zobacz Również

Komentarze