Urlop macierzyński

26 października 2017

Urlop macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która podczas zatrudnienia urodziła dziecko. Podstawę prawną do jego przyznawania stanowi 180 artykuł kodeksu pracy. Trwa 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka w trakcie porodu.

Urlop macierzyński przed porodem

Pracownica może udać się na urlop macierzyński 6 tygodni przed planowaną datą porodu.

Urlop macierzyński – wniosek

Wniosek w tym przypadku nie jest wymagany, należy przedłożyć pracodawcy jedynie dokument potwierdzający planowaną datę porodu oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Urlop macierzyński dla ojca

Po wykorzystaniu przez kobietę 14 tygodni urlopu, może ona odstąpić mężowi pozostałe 6 tygodni, w trakcie których będzie on sprawował opiekę nad dzieckiem.

Urlop macierzyński a rodzicielski

Urlop rodzicielski stanowi kontynuację macierzyńskiego, trwa on 32 tygodnie.

Urlop macierzyński a wychowawczy

Urlop macierzyński nie jest w żaden sposób tożsamy z urlopem wychowawczym. Ten drugi jest bezpłatny i można go wykorzystać w maksymalnie 5 częściach, do momentu ukończenia przez dziecko 6 r. ż. Urlop macierzyński jest urlopem płatnym i wykorzystuje się go 20 tygodni po porodzie.

Urlop macierzyński a zwolnienie lekarskie

Urlopu macierzyńskiego nie sposób przerwać zwolnieniem lekarskim. Jeśli zły stan zdrowia matki przemawia za jej hospitalizacją, część urlopu macierzyńskiego przechodzi na ojca dziecka i to on otrzymuje za niego ekwiwalent.

Urlop macierzyński a działalność gospodarcza

Kobieta odprowadzająca składki, których wymaga prowadzenie działalności gospodarczej, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w zależności od ich wysokości.

Urlop macierzyński w świadectwie pracy

Pracodawca nie ma obowiązku zamieszczania w świadectwie pracy informacji o wykorzystanym urlopie macierzyńskim.

Zobacz Również

Komentarze