Kalkulator urlopu wychowawczego

23 października 2017

Ilość dni urlopu wychowawczego, jaka przysługuje pracownikom poszczególnych szczebli, głównie zależy od części etatu, na jaki są zatrudnieni. Jego ewentualne przedłużenie wiąże się bezpośrednio ze stażem pracy.

Kalkulator – urlop macierzyński

W kodeksie pracy znajdują się jedynie nieliczne regulacje dotyczące terminów. Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego lub innego na warunkach macierzyńskiego, przyjmuje się, że tydzień odpowiada 7 dniom kalendarzowym. Urlop macierzyński rozpoczyna się od dnia porodu lub na życzenie pracownicy, kilka dni przed jego terminem.

Dokładnych obliczeń można dokonać za pomocą kalkulatora, gdzie w rubryki wpisujemy: planowany termin porodu, ilość dzieci urodzonych przy jednym porodzie oraz planowaną datę rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego (czy chcemy go rozpocząć z dniem porodu, czy przed nim). Wówczas zostanie wyliczona długość podstawowego urlopu macierzyńskiego, do kiedy potrwa urlop obowiązkowy, data zakończenia oraz data, kiedy matka może zrzec się urlopu na rzecz wykorzystania go przez ojca dziecka. Kalkulator może również wskazać datę, od kiedy urlop macierzyński może zostać przerwany, np. z powodu hospitalizacji dziecka.

Zwykle urlop macierzyński trwa pół roku.

Kalkulator – urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy można wykorzystać tuż po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, również trwa on około pół roku. Można go wykorzystać do 3 lat, dzieląc go maksymalnie na 5 części.

Jeśli chcemy poznać dokładne daty, w kalkulator wpisujemy okres urlopu, z którego mamy zamiar skorzystać. Wpisujemy planowany termin jego rozpoczęcia, po czym zaznaczamy, w ilu częściach chcemy go wykorzystać. Warto zaznaczyć, ze rodzice mogą wspólnie sprawować opiekę nad dzieckiem maksymalnie 4 miesiące. Podajemy również wymiar zatrudnienia oraz stan zdrowia dziecka- na dziecko niepełnosprawne, przyznawany jest znacznie dłuższy urlop wychowawczy. Wówczas zostanie podana długość urlopu wychowawczego oraz data jego zakończenia.

Łącznie oba urlopy będą trwały 52 tygodnie – 20 tygodni macierzyński, 32 tygodnie wychowawczy.

Zobacz Również

Komentarze